subscrEASY, esnek yapısı ile, birçok sektörün tekrarlı satış ihtiyacına cevap verebilir. Örneğin, kutu abonelik girişiminiz için subscrEASY’den faydalanabilir, günlük/haftalık/aylık periyotlarda abonelik satışı yapabilirsiniz. Süreci 2 adımda özetleyebiliriz:

  1. Sistem konfigürasyonu: Offer tanımlama
  2. Start Subscription servisini kullanarak yeni bir abonelik oluşturulması.

Offer Tanımlama

  • subscrEASY yönetim paneline giriş yapılır.
  • Offer bağlantısına tıklanır.
  • Örnek bir teklif tanımı yapacağız. “Create Offer” butonuna tıklayalım.Click Create Subscription Plan
  • Bu örnekte kutu aboneliği satıyor olalım. Satışa çıkaracağımız paketimizin adı “Sürpiz Kutu Abonelikleri”, fiyatı 79 TL, abonelik süresi 12 ay olsun. Formu aşağıdaki değerleri kullanarak dolduralım ve Save butonuna basalım.
  • Paket tanımı tamamlandı. Aşağıdaki ekran görüntüsünde işaretlenen secureId ile ilk abonelik işlemini Start Subscription servisini kullanarak gerçekleştireceğiz.
  • Abonelik gerçekleştirmek için Start Subscription servisini kullanacağız. Aboneliği test kullanıcımız olan John Doe beye satıyoruz. Kredi kart bilgileri olarak bir test kartının bilgilerini kullanıyoruz. Curl komutunda görüldüğü gibi, işlemi gerçekleştirmek için Apikey değerini girmeyi unutmayınız. Apikey bilgisini yönetim panelinin Company Profile bölümünden ulaşabilirsiniz.
 curl -X POST \
 https://sandbox.subscreasy.com/api/subscription/start \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'authorization: Apikey brs-1234567890' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json' \
 -d '{
 "subscriptionPlan": {"id":"8a05de93-4df4-4a97-b1f2-6f19c0857cf"},
 "subscriber": {
 "secureId": "26b74071-ca3e-4854-9bd9-c166270f8697",
 "email": "johndoe@gmail.com"
 },
 "paymentCard": {
 "cardHolderName": "John Doe",
 "cardNumber": "5528790000000008",
 "expireYear": "2030",
 "expireMonth": "12",
 "cvc": "123",
 "registerCard": 0
 }
 }'

Curl komutunu kullanarak, Start Subscription servisine aşağıdaki talebi ilettik:

{
 "offer": {"id":"8a05de93-4df4-4a97-b1f2-6f19c0857cf"},
 "subscriber": {
 "secureId": "26b74071-ca3e-4854-9bd9-c166270f8697",
 "email": "johndoe@gmail.com"
 },
 "paymentCard": {
 "cardHolderName": "John Doe",
 "cardNumber": "5528790000000008",
 "expireYear": "2030",
 "expireMonth": "12",
 "cvc": "123",
 "registerCard": 0
 }
}

Aşağıdaki cevabı aldık. Servis sonucunda aboneliğin 20.02.2018‘de başladığını ve 20.02.2019‘a kadar devam edeceğini görüyoruz.

{
 "subscription": {
 "id": 2,
 "subscriberId": "8a05de93-4df4-4a97-b1f2-6f19c0857cff",
 "status": "ACTIVE",
 "startDate": "2018-02-20T14:47:53.194+03:00",
 "endDate": "2018-02-20T14:50:53.194+03:00",
 "card": {
 "id": 1,
 "cardAlias": "Halk Bankası",
 "cardUserKey": "SSd64vcBmW1z3bPuHBQc6EpD7Ec=",
 "cardToken": "FGexivhyvLAM93t2uetTNm8kA+w=",
 "binNumber": "552879",
 "cartType": "CREDIT_CARD",
 "cardAssociation": "MASTER_CARD",
 "cardFamily": "Paraf",
 "cardBankCode": 12,
 "cardBankName": "Halk Bankası"
 },
 "version": 1,
 "services": []
 },
 "payment": {
 "id": 2,
 "price": 0.99,
 "appliedCoupon": null,
 "paymentId": "10706704",
 "authCode": "301010",
 "errorCode": null,
 "errorText": null,
 "jobId": null,
 "invoiceId": null,
 "subscriptionId": 2,
 "serviceInstanceId": null,
 "subscriberSecureId": "8a05de93-4df4-4a97-b1f2-6f19c0857cff",
 "companyId": -1,
 "paymentGateway": "IYZICO",
 "chargingStatus": "CHARGED",
 "reason": "START",
 "createDate": "2018-02-20T14:47:56.228+03:00"
 }
}

Böylece, John Doe beyin kutu aboneliği gerçekleştirilmiş oldu. subscrEASY tarafından her ayın 20’sinde yenileme gerçekleştirilerek, John Doe beyin kredi kartından 79 TL tahsilat yapılacak. 1 yılın sonunda ise abonelik otomatik olarak sonlandırılacak.

Bu yazıda anlatılan yöntem API entegrasyon gerektirmektedir. Ekibinde yazılımcı bulundurmayan e-ticaret firmaları için Sihirbaz Sayfalar özelliğini tavsiye ederiz. Sihirbaz sayfalar özelliği sayesinde, kodlamaya gerek kalmadan, kendi firmanıza ait bir subdomain üzerinden (https://surprizkutum.abone.io gibi) satış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz ya da Sihirbaz Sayfalarınızı wordpress sitenizde IFRAME olarak kullanabilirsiniz.