SaaS (software-as-a-service) firmalar, sunulan hizmete bağlı olarak, farklı ücretlendirme modelleri kullanabilir. Bazı hizmetler sabit fiyatla sunulabileceği gibi, bazıları değişken fiyatlarda sunulabilir.

Sabit Fiyatlandırma

Kutu abonelikleri bu modele girer. Kutu abonelik modelinde sunulan hizmet sabittir ve abonenin hizmeti beklenenden daha fazla kullanması söz konusu değildir. Müşterinin borcu dönem başında bellidir.

Hizmetin kullanım miktarı arttıkça, maliyetler artıyorsa bu modelin kullanılması uygun değildir. Hizmetinizi bu modeli kullanarak satacaksanız, iyzico, payu gibi online tahsilat hizmeti sunan firmalar ihtiyacınızı karşılayabilir.

Kullanım miktarına bağlı dinamik fiyatlandırma modelleri için abonelik ücretlendirme altyapısı gerekmektedir.

Sabit fiyatlı hizmetler, iyzico, payu gibi online tahsilat hizmeti sunan firmalar aracılığıyla ücretlendirilebilir.

Dinamik Fiyatlandırma Modelleri

Dinamik fiyatlandırma modellerinde, müşterinin dönem başında satın aldığı hizmet miktarına ve/veya dönem sonunda kullandığı hizmet miktarına göre, müşteri ücretlendirilir. Bu modeller, kurguya bağlı olarak karmaşıklaşacağı için, online tahsilat hizmeti sunan firmalar yetersiz kalmaktadır. Abonelik ücretlendirme/faturalama özelliklerini destekleyen bir ürüne ya da aynı özellikleri bulut tabanlı olarak sunabilen bir hizmete gerek vardır.

Kullanıcı Bazlı(User based/Seat based)
Hizmeti kaç kişinin kullandığına bağlı olarak ücretlendirildiği durumdur. Office 365 lisans modeli bu modeli kullanmaktadır. KolayİK hizmetini bu modele göre ücretlendirir.

Kotalı Abonelik
Abonenin hizmeti ne kadar kullanacağı belli olmadığı durumlarda kullanılabilir. Telekom operatörleri ses, data, SMS hizmetlerini bu modele göre satarlar. Müşteri dönem sonuna kadar satın aldığı kotayı kullanmadığı takdirde, herhangi bir ücret iadesi gerçekleşmez. Dönem sonunda kota yenilenir.

Müşteri dönem bitmeden kotasını bitirirse, kota aşım ücretlerine maruz kalabilir ya da servis sağlayıcı tarafından, dönem sonuna kadar kullanılmak üzere otomatik olarak ek paket satılabilir. Bu modelin dezavantajı, müşteri kullanmadığı kota için de ödeme yapması gerekmektedir. sikayetimvar.com’a yapılan bu şikayet, duruma örnek olarak gösterilebilir.

Kullandıkça Öde (Pay-as-you-go)
Abonenin hizmeti ne kadar kullanacağı belli olmadığı durumlarda kullanılabilir. AWS, Google Cloud gibi bulut tabanlı hizmetler bu modeli kullanır. Bu modelde hizmetin ne kadar kullanıldığına bakılmaksızın birim hizmet başına sabit fiyat uygulanır.

Kotalı Abonelik modeliyle karşılaştırıldığında, bu modelde, müşteriye kullanmadığı hizmete karşılık borç yansıtılmaz. Bununla beraber, az tüketen müşteri için de çok tüketen müşteri için de aynı fiyatlandırma uygulanır. Örneğin, dakikası 1o kuruş olan bir hizmeti, 10 dakika kullanırsanız dönem sonunda 1 TL, 10.000 dakika kullanırsanız, dönem sonunda 1000 TL ödersiniz. Müşterinin borcu dönem sonunda belli olur.

Kademeli Fiyatlandırma (Tiered Pricing)
Abonenin hizmeti ne kadar kullanacağı belli olmadığı durumlarda kullanılabilir. Hizmetin kullanım miktarı arttıkça, maliyetler artıyorsa bu modelin kullanılması uygundur. Bu ücretlendirme modelinde, hizmeti ne kadar kullanırsan birim fiyat o kadar düşer. Kullandıkça Öde modeliyle karşılaştırıldığında, yüksek tüketim gerçekleştiren müşterilere daha cazip fiyatlar sunacağı için, firmaya daha çok kazandıran müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanır.